Certyfikat PZH – Państwowy Zakład Higieny

PZH - Państwowy Zakład Higieny to instytut naukowo-badawczy zajmujący się zagadnieniami higieny, epidemiologii, immunologii, bakteriologii oraz parazytologii. Prowadzi prace naukowe, ale również usługowo-badawcze. Atest higieniczny PZH stanowi świadectwo, iż przedstawiony do oceny produkt, w czasie stosowania zgodnego z zaleceniami producenta, nie wpływa w negatywny sposób na zdrowie oraz środowisko.Właściwa nazwa atestu brzmi Atest higieniczny PZH, gdyż jest to dokument wydawany przez instytut ...

RED DOT DESIGN

Red Dot Design Award jest nagrodą przyznawana od roku 1955 w Niemczech przez Design Zentrum Nadrenia Północna-Westfalia w Essen. Uznaje się ją za najbardziej prestiżową nagrodę w zakresie wzornictwa przemysłowego. Każdego roku przyjmowanych jest kilka tysięcy zgłoszeń. Nagroda bardzo często nazywana jest „Oscarem designu". Projekty, które uzyskały nagrodę prezentowane są w Red Dot Design Museum znajdującym s...

Certyfikat AHAM

Association of Home Appliance Manufacturers czyli Stowarzyszenie Producentów Sprzętu Gospodarstwa Domowego) AHAM to niezależna organizacja badawcza zajmująca się kontrolą wydajności urządzeń gospodarstwa domowego. Przyznaje swoje atesty produktom spełniającym wymagające kryteria i potwierdza ich wysoką wydajność w redukcji zanieczyszczeń przyczyniających się do obniżenia jakości powietrza w pomieszczeniach. Atest AHAM gwarantuje, że produkt został przetestowany pod kątem współczynnika CADR (Clea...

Certyfikat ECARF (European Centre for Allergy Research Foundation) – Fundacja Europejskiego Centrum Badania Alergii

ECARF (European Centre for Allergy Research Foundation) - Fundacja Europejskiego Centrum Badania Alergii. Certyfikat fundacji ECARF jest przyznawany od roku 2006. Wyróżnienie otrzymują firmy, których produkty lub usługi są bezpieczne dla alergików. Symbol ECARF na produkcie oznacza, iż jest on przyjazny alergikom oraz osobom z różnego typu nietolerancjami. ECARF został opracowany zgodnie z wytycznymi oraz kryteriami ustalonymi przez naukowców z europejskich uczelni medycznych. Przyznawany jest b...
Certyfikat Sgs (1)

Certyfikat SGS GS

Firma SGS to światowy lider w zakresie kontroli, weryfikacji, testowania oraz certyfikacji. Uznawani są za światowy wzorzec w dziedzinie jakości oraz rzetelności. Znak GS oznacza, że produkt spełnia niemieckie (i jeśli to możliwe europejskie) normy/wymogi bezpieczeństwa. Znak GS może być potwierdzony wyłącznie przez akredytowane laboratoria testujące. Laboratorium takie gwarantuje, że spełniono zarówno wymog...