Certyfikaty

Certyfikat PZH – Państwowy Zakład Higieny

Pzh

PZH – Państwowy Zakład Higieny to instytut naukowo-badawczy zajmujący się zagadnieniami higieny, epidemiologii, immunologii, bakteriologii oraz parazytologii. Prowadzi prace naukowe, ale również usługowo-badawcze. Atest higieniczny PZH stanowi świadectwo, iż przedstawiony do oceny produkt, w czasie stosowania zgodnego z zaleceniami producenta, nie wpływa w negatywny sposób na zdrowie oraz środowisko.Właściwa nazwa atestu brzmi Atest higieniczny PZH, gdyż jest to dokument wydawany przez instytut badawczo-naukowy – Państwowy Zakład Higieny. Posiadanie Atestu higienicznego PZH stanowi zdecydowany atut w ofertach składanych w przetargach, ale również jest elementem wykorzystywanym w marketingu.

Taki certyfikat posiadają m. in.: oczyszczacze powietrza Sharp, Philips i niektóre modele Ideal.