Certyfikaty

Certyfikat ECARF (European Centre for Allergy Research Foundation) – Fundacja Europejskiego Centrum Badania Alergii

Certyfikat Hygiene Tested 1

ECARF (European Centre for Allergy Research Foundation) – Fundacja Europejskiego Centrum Badania Alergii. Certyfikat fundacji ECARF jest przyznawany od roku 2006. Wyróżnienie otrzymują firmy, których produkty lub usługi są bezpieczne dla alergików. Symbol ECARF na produkcie oznacza, iż jest on przyjazny alergikom oraz osobom z różnego typu nietolerancjami. ECARF został opracowany zgodnie z wytycznymi oraz kryteriami ustalonymi przez naukowców z europejskich uczelni medycznych. Przyznawany jest bezpłatnie. Warunkiem jest udowodnienie przez dostawcę lub producenta ,iż produkt wnosi wkład w poprawę jakości jakości życia alergików. Podsumowując ECARF jest międzynarodowym oraz interdyscyplinarnym ośrodkiem leczenia, badania oraz dystrybucji wiedzy w zakresie alergologii. Cel statutowy ECARF stanowi poszerzanie oraz popularyzacja wiedzy na temat alergii, a także prowadzenie badań naukowych w tej dziedzinie. Efekt prac fundacji to m.in. lista produktów, usług i hoteli, które są przyjazne dla osób z alergiami.