REKLAMACJE 

Wszystkie produkty z oferty www.oxyshop.pl objęte są gwarancją producencką. W przypadku wystąpienia usterki lub awarii podlegającej naprawie gwarancyjnej należy skontaktować się ze sklepem lub bezpośrednio z Gwarantem:

OPUS IDEAL COWAY:

Opus Sp.z.o.o

ul.Toruńska 8

44-122 Gliwice

tel. 32 420 12 55

https://opus.pl/serwis.html

BONECO

Intec Medical Sp.z.o.o

ul.L.Podpięty 7

31-980 Kraków

tel. 12 376 81 15

serwis@intermedical.pl

ZWROTY lub ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Kupujący będący jednocześnie konsumentem, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie 30-stu dni od daty doręczenia produktu.

2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.Oświadczenie można wysłać na adres: sklep@oxyshop.pl

3. Sklep, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu – przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

4. Jeżeli Klient będący konsumentem wybrał sposób dostarczenia inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

5. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpi od umowy, zwrócić produkt.