REKLAMACJE 

Wszystkie produkty z oferty www.oxyshop.pl objęte są gwarancją producencką. W przypadku wystąpienia usterki lub awarii podlegającej naprawie gwarancyjnej należy skontaktować się ze sklepem lub bezpośrednio z Gwarantem.

ZWROTY lub ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Nasz adres:

Oxyshop

Warszawska 113/3

25-541 Kielce

1. Kupujący będący jednocześnie konsumentem, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie 30-stu dni od daty doręczenia produktu.

2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.Oświadczenie można wysłać na adres: sklep@oxyshop.pl

3. Sklep, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu – przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

4. Jeżeli Klient będący konsumentem wybrał sposób dostarczenia inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

5. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpi od umowy, zwrócić produkt.

6. Do paczki z oświadczeniem i zwracanym produktem/produktami dołącz także wszystkie otrzymane z nim/nimi akcesoria oraz paragon lub fakturę.

7. W przypadku zakupu oczyszczacza powietrza lub filtra do wody, zwrot jest możliwy w przypadku oddania nieużywanego urządzenia, z zapakowanymi   oryginalnie filtrami/wkładami.

Jeśli zwrot urządzenia nastąpi z używanymi (rozpakowanymi w przypadku oczyszczaczy powietrza) lub zalanymi wodą (w przypadku filtrów wody) filtrami/wkładami – klient zobowiązany jest do zapłaty za nowe, oryginalne filtry/wkłady. Firma może dokonać potrącenia równowartości filtrów/wkładów z pieniędzy należnych do zwrotu dla klienta.

 Nie jest możliwy zwrot wkładów/filtrów odpakowanych (lub/i zalanych wodą) z oryginalnych opakowań.