Poradniki

Parametr TDS – czym jest i co warto o nim wiedzieć?

Parametr TDS - czym jest i co warto o nim wiedzieć?

Woda to element życia, który z racji na swoje powszechne zastosowanie wydaje się czymś zupełnie naturalnym. Mało osób patrzy na nią pod kątem fizyki czy chemii, która w przypadku wody jest bardzo ciekawa.

Woda może występować w 3 stanach skupienia – ciekłym, stałym i gazowym, pod względem fizycznym nie ma kształtu – przybiera formę naczynia w którym się znajduje. Woda jest niezbędna do życia także pod względem biologicznym – najdłużej odnotowany czas jaki człowiek przetrwał bez wody to 18 dni.

Pod względem chemicznym woda składa się z dwóch atomów wodoru i tlenu. Jest wiele parametrów, które mogą opisywać wodę. Wśród nich znajduje się wskaźnik TDS, czyli Total dissolved solids. A o czym informuje ten parametr?

Czym jest wskaźnik TDS wody?

Pod tajemniczą nazwą TDS znajduje się parametr opisujący całkowitą zawartość wszystkich ruchomych naładowanych jonów w badanej wodzie.

Miernik TDS może więc służyć do pomiaru sumy rozpuszczonych substancji w badanej cieczy. TDS może wykazać zawartość: minerałów, ilość soli rozpuszczonych, rodzaju rozpuszczonych soli oraz pierwiastków rozpuszczonych w danej objętości wody. Przyjęta w tym przypadku jednostka miary to miligramy na jednostkę objętości wody.

Wskaźnik TDS można więc bezsprzecznie połączyć z efektywnością systemów oczyszczania wody oraz czystością wody pitnej w danym miejscu. Do zanieczyszczenia wody może dojść na skutek wielu zjawisk m. in. takich jak biologiczne zanieczyszczenie (przedostanie się kału zwierząt do wody), chemiczne (wycieki przemysłowe) czy tak paradoksalnych jak stare rury, które doprowadzają wodę do gospodarstwa domowego. Czysta woda to gwarancja dobrego samopoczucia i bezpieczeństwa.

TDS jest jeszcze przydatny przy pomiarze przewodności wody. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określa, że przewodność wody pitnej nie powinna być wyższa niż 2500 µS/cm, a więc około 1250 ppm. Zbyt wysoka przewodność sprawia, że woda może być niezdatna do spożycia.

Jak mierzy się TDS?

TDS mierzy się w oparciu o wspominaną przewodność wody. Pomiar TDS wychwytuje każdą organiczną cząsteczkę, która sprzyja zwiększaniu się poziomu przewodności. Na podstawie wyniku TDS można oszacować ilość soli rozpuszczonych w wodzie, a także obecność drobnoustrojów czy szkodliwych pierwiastków. Warto wiedzieć, że TDS bada poziom cząstek, które są w stanie przewodzić prąd, dlatego jeśli chcemy wykonać bardziej szczegółowe badanie wody to należy zweryfikować co najmniej kilka parametrów wody z kranu. TDS może określić ilość takich toksycznych jonów w wodzie jak: arsen, kadm, miedź, ołów, nikiel i azotany. Pomiar odbywa się bardzo szybko za pomocą miernika.

Miernik TDS – jak wykonać test?

Jest kilka sposobów, które pozwalają określić ilość substancji rozpuszczonych w roztworze wodnym. Jednym z nich jest odparowanie wody do 0 i zbadanie suchej pozostałości. Innym sposobem jest wykorzystanie przewodzenia prądu przez wodę i zastosowanie specjalnego miernika TDS, który bada ilość rozpuszczonych substancji w wodzie przewodzących impuls elektryczny. Druga metoda jest zdecydowanie łatwiejsza, szybsza i tym samym częściej stosowana. Czysta woda powinna mieć zerowy wskaźnik TDS. Im wyższy współczynnik określający przewodność, tym wyższy współczynnik konwersji. Aby zbadać wodę należy wsunąć miernik tds do wody i poczekać aż na ekranie pojawi się ostateczny wynik.

Dlaczego warto kontrolować poziom TDS w wodzie?

Do skażenia wody może dochodzić zarówno w gospodarstwach rolnych, na terenach miejskich, a także w warunkach domowych. Niektórzy wylewają do zlewu leki czy inne groźne substancje, które mogą skutkować jej skażeniem. System odwróconej osmozy to skuteczny sposób na uzyskanie wody zdatnej do picia, z której skorzystają wszyscy domownicy. Membrana w systemach odwróconej osmozy sprawia, że do kranu finalnie trafia jedynie oczyszczona, przefiltrowana woda, wolna nawet od najdrobniejszych skażeń. Zdecydowanie warto kontrolować poziom TDS w wodzie, szczególnie jeśli interesujemy się akwarystyką. Poziom zawartości poszczególnych składników w wodzie jest bardzo istotny w środowisku wodnym, w którym żyją żywe stworzenia. Poziom TDS ma także wpływ na smak herbaty i kawy, dlatego jest on także szczególnie ważny w przypadku smakoszy, którzy zajmują się samodzielnym parzeniem kawy i innych napojów. Ponadto TDS pozwala na zweryfikowanie sprawności systemu do filtrowania wody zamontowanego w domu.

Aby polepszyć jakość wody i wyeliminować z niej zanieczyszczenia organiczne, a także szkodliwe pierwiastki, warto zaopatrzyć się w systemy do oczyszczania wody dostępne w sklepie Oxyshop.pl. Dostępne są filtry do montażu pod zlewem i bezpośrednio na kranie. W popularnych systemach odwróconej osmozy dzięki membranie osmotycznej brudna woda nie przedostaje się wewnątrz urządzenia do tej już oczyszczonej. To bardzo dobry wybór dla gospodarstw domowych.